Класен ръководител

РАЯ ТОДОРОВА БАРБУЛСКА -

Висше образование - Висш педагогически институт -  Благоевград

Следдипломна квалификация - Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст - ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград

Първа професионално-квалификационна степен - ДУПКУ - Ст. Загора

Главен учител в начален етап на основното образование в Осмо СОУ "Арсени Костенцев" Благоевград 

 

Участие в научно-практически форуми и конференции:

 • Дистанционно участие в конференци  «Сопровождение развития одаренности детей и молодежи: идеи, опыт, профессионализм» в рамках фестиваля "Одаренному ребенку - одаренный педагог" Москва,  2015 г.
 • Международны вебинар "Инновационны технологии работы с одаренными учащимися и перспективы решения проблем одаренности", Москва, 2015.
 • Национален семинар "Подготовка на ученици за олимпиади и състезания по Информационни технологии 1 - 4, 5 - 8, 9 - 12 клас", Стара Загора, 2015.

 • Семинар "Превенция употребата на наркотични вещества", Благоевград, Осмо СОУ "Арсени Костенцев", 2013.

 • Национален семинар "Подготовка на ученици за олимпиади и състезания по Информационни технологии 1 - 4, 5 - 8, 9 - 12 клас", Пампорово, 2013.

 • Научно-практическа конференция "Иновационни практики в образованието", Благоевград, 2011.

 • Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", Бургас, 2011.

 • Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", Бургас, 2010

 • Седма национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”, София,  2010.

 • Научна конференция "Информационни технологии в обучението I - IV клас", Абланица, 2010.

 • Международна юбилейна научна конференция "Съвременното образование - мисия и визия", Благоевград, 2010.

 • Шеста национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България”, София, 2009.

Участие в проекти:

 • Проект "ИКТ в училище" по НП на МОН 
 •  Училището - територия на учениците - Модул 'Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап'
 • Проект "Успех" - Виртуални магьосници", декември, февруари, март  2014/2015 учебна година

 • Проект "Успех" - Виртуални и реални пътешествия из родната страна", юни 2013/2014 учебна година.

 • Проект "Успех" - "Виртуални и реални пътешествия из родния край", юни 2012/2013 учебна година.

 • Проект "Успех" - "Виртуални и реални игри", април, юни 2011/2012 учебна година.

 • "Разказвам за моето училище" - ученици обучават ученици - Проектът е представен в Електронната книга на учителя, Май 2011.

 • Е-доброволци. https://itlearning-bg.net.  -  Проектът e  представен на European Innovative Teachers Forum, Moskva, Russia, March  2011.

 •  "Приятелство, толерантност, красота" - Проектът е представен на European Innovative Teachers Forum, Berlin, Germany, March  2010.

 • "Задружно знаещи и можещи в Европа" - ОП „Развитие на човешките ресурси” - Проектът е спечелен и реализиран от колектива на VIII СОУ, 2009/2010.

 • "Пътешествие из България"   - Проектът е представен на European Innovative Teachers Forum 2009, Vienna, Austria, March  2009 - Проектът печели втора награда на журито в категория "Иновации в сътрудничеството" и първа награда в категория "Избора на учителите";

Участие в организирането на състезания по ИТ:

 • Осмото областно състезание по ИТ за ученици от I - IV клас, VIII СОУ, Март 2016.
 • Областен кръг на националното състезание ИТ - Знайко, VIII СОУ, Март 2016.
 • Областен кръг на Национално състезание ИТ - Знайко, VIII СОУ, Март 2015.

 • Седмо областно състезание по ИТ за ученици от I - IV клас, VIII СОУ, Април 2015.

 • Областен кръг на Национално състезание ИТ - Знайко, VIII СОУ, Март 2014.

 • Шесто областно състезание по ИТ за ученици от I - IV клас, VIII СОУ, Април 2014.

 • Областен кръг на Национално състезание ИТ - Знайко, VIII СОУ, Март 2013.

 • Пето областно състезание по ИТ за ученици от I - IV клас, VIII СОУ, Април 2013.

 • Областен кръг на Национално състезание ИТ - Знайко, VIII СОУ, Март 2012.

 • Четвърто областно състезание по ИТ за ученици от I - IV клас, VIII СОУ, Април 2012.

 • Трето областно състезание по ИТ за ученици от I - IV клас, VIII СОУ, Април 2011.

 • Областен кръг на Национално състезание ИТ - Знайко, VIII СОУ, Март 2011.

 • Второ областно състезание по ИТ за ученици от I - IV клас, VIII СОУ, Април 2010.

 • Първо общинско състезание по ИТ за ученици от I - IV клас, VIII СОУ, Април 2009.

Публикации:

 • Барбулска Р., Милена Бирова Интерактивная модель для разработки цифровых компетенций и обучение на родном языке учеников I и IV классов / Сборник с материали от Шести Международен фестивал на педагогическото творчество "Одаренному ребенку - одаренный педагог", 2015.
 • Барбулска Р., Милена Бирова Формиране на дигитални компетентности чрез извънкласна дейност по проект УСПЕХ / 177 - Образование и технологии, 2014., № 5

 • Съавтор на учебно помагало по ИТ за втори клас / Булвест 2000, 2012.

 • Барбулска Р. Милена Бирова Учебният проект в началното училище - иновационен подход за обучение и възпитание / 279 - иновационни практики в образованието, 2011.

 • Барбулска Р. Милена Бирова Нашето училище – учим, играем, творим / 238 - Образование и технологии, 2011., № 2

 • Барбулска Р. Повишаване качеството и ефективността на учебния процес чрез проектно-ориентирано обучение при интегриране на технологиите в четвърти клас / 155 - Образование и технологии, 2010., № 1

 • Барбулска Р.,  Ел. Каращранова Задачи по Български език в урочната дейност по ИТ/ 85 - Съвременното образование - мисия и визия, 2010.

 • Барбулска Р. Интерактивна технология за стимулиране на езиковата и компютърната компетентност на учениците в III клас/ 44 - Информациони технологии в I - IV клас, 2010.

 • Барбулска Р. Интегриране на знания и умения по БЕЛ и ИТ в обучението с ученици в 3 клас / 5 -                                                      Начално училище, 2010., № 1

 • Барбулска Р. Семейство - училище / 60 - Начално училище, 2005, № 4

 • Барбулска Р. Какво знаем за хляба - II клас, СИП по Околен свят / 42 - Начално училище, 2005, № 1

Сертификати:

 • За "Здравословни и безопасни условия на труд", март 2016 г., УЦПО
 • За обучение по Обществени и граждански компетентности" на тема "Умение за работа в екип", Дупница 2016 г., Център за професионално обучение "Подкрепа" ЕООД
 • За участие в международен уебинар  «Сопровождение развития одаренности детей и молодежи: идеи, опыт, профессионализм»
 • За показани високи професионални умения при подготовка на ученици за състезанията на СБНУ през учебната 2014/2015 г., София 2015 г.
 • За участие в лагер - школа по програмата "ИТ Знайко Ваканция", Рибарица 2015г.

 • За методическо ръководство, Национално състезание ИТ Знайко, Рибарица 2015г.

 • За преминало обучение на тема "Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по ИТ 1 - 4, 5 - 8, 9 - 12 клас", 

 • Стара Загора 2015 г.

 • За методическо ръководство, Национално състезание ИТ Знайко, В. Търново 2014г.

 • За преминало обучение на тема "Подготовка на ученици за участие в състезания и олимпиади по ИТ 1 - 4, 5 - 8, 9 - 12 клас", Пампорово 2013 г.

 • За методическо ръководство, Национално състезание ИТ Знайко, В. Търново 2013г.

 • За методическо ръководство, Национално състезание ИТ Знайко, В. Търново 2012г.

 • За преминало обучение на тема: "Създаване на презентации с Prezi", Благоевград 2012г.

 • За участие в Научно-практическа конференция "Иновационни практики в образованието", Благоевград 2011. 

 • За преминато обучение на тема "Работа с видео и звук", Благоевград, 2011.

 • За участие с доклад в Научно-практически форум "Иновациите в обучението и познавателното развитие", Бургас, 2011.

 • За отлично представяне на участници в Пролетен конкурс на издателство "Изкуства", 2011

 • Онлайн социални умения по проект "ИКТ в образованието", София, 2011..

 • "Работа с Microsoft Mischief. Един компютър - много мишки", Бургас, 2010.

 • За участие в научно-практически форум "Иновациите в обучението и познавателното развитие", Бургас, 2010.

 • За участие в международна юбилейна конференция "Съвременното образование - мисия и визия", Благоевград, 2010.

 • Обучение по програмата "Модел за интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите", Бургас, 2010.

 • За участие в научно-практическа конференция "Информационни технологии в обучението I - IV клас", Абланица, 2010.

 • За участие в проект "Толерантност, приятелство, красота", Berlin, Germany, 2010.

 • За участие в проект "Пътешествие из България", Vienna, 2009.

 • За участие в Innovative Education Forum 2009, Salvador, Brazil, 2009.

 • За участие в жури на Националното състезание ИТ - Знайко, Бургас, 2009.

Награди:

 • Почетна грамота за принос в развитието на Осмо СОУ "Арсени Костенцев" и по повод 30 години от създаването на училището, Сергей Биров - директор на  Осмо СОУ, 2011.

 • Грамота за популяризиране на културно-историческото наследство и дейността на Регионален исторически музей Благоевград, Регионален исторически музей Благоевград, 2011.

 • Почетна грамота за дългогодишно сътрудничество и активна подкрепа на ОДК за творческото развитие на децата, Обединен детски комплекс, Благоевград, 2010.

 • Грамота за проявени високи професионални качества и постигнати резултати в учебно-възпитателния процес, Костадин Паскалев - кмет на община Благоевград, 2009.

 • Почетно отличие Неофит Рилски за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета, Даниел Вълчев - заместник министър-председател и министър на образованието и науката, 2009.

 • Грамота за успешно партньорство с Обединен детски комплекс - Благоевград, Обединен детски комплекс Благоевград, 2006.

 

 barbulska.schools.officelive.com/sitemap.aspx